ของเล่น ของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ของเล่นไม้ Education Toys 9: หนังสือ และ วีซีดีประกอบการศึกษา / Book + CD-VCD
ReadyPlanet.com
dot dot
9: หนังสือ และ วีซีดีประกอบการศึกษา / Book + CD-VCD

สินค้าตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ของ สำนังงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2548 - 2549

รหัส

รายการ

ราคา

9001

หนังสือนิทาน ชุดสรางเสริม ,ลักษณะ

นิสัยประสบการณ์ชีวิต และส่งเสริมคุณธรรม | ชุดละ

1,100.-

9002

VCD ชุด รำมาตรฐาน

280.-

9003

VCD ชุด ระบำโบราณคดี

280.-

9004

VCD ชุด การแสดงภาค เหนือ

280.-

9005

VCD ชุด การแสดงภาค อีสาน

280.-

9006

VCD ชุด การแสดงภาค ใต้

280.-

9007

VCD ชุด การแสดงภาค กลาง

280.-

9008

VCD ชุด การแสดงพื้นบ้าน

250.-

9009

VCD ชุด รำอวยพร

250.-

9010

VCD ชุด รำในงานพิธีอันเป็นศิริมงคล

250.-

9011

VCD ชุด รำถวายพระพร

250.-

9012

VCD ชุด รำขั้นพื้นฐาน

250.-

9013

VCD ชุด รำในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1

250.-

9014

VCD ชุด รำในวรรณคดีไทย ชุดที่ 2

250.-

9015

VCD ชุด รำหน้าพาทย์ ชุดที่ 1

250.-

9016

VCD ชุด รำหน้าพาทย์ ชุดที่ 2

250.-

9017

VCD ชุด สารคดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

250.-

9018

VCD ชุด สารคดีประเพณีต่างๆ

250.-

9019

VCD ชุด พระที่นั่ง และ วังต่างๆ ในราชวงศ์จักกรี

250.-

9020

VCD ชุด พระราชกรณียกิจโครงการในพระราชดำริ

250.-

9021

VCD ชุด พระบรมมหาราชวัง

250.-

9022

VCD ชุด มารยาทไทย

250.-

9023

VCD ชุด การละเล่นเด็กไทย | 30 แบบ

250.-

9024

VCD ชุด 60 นาทีเพื่อสุขภาพ

250.-

9025

VCD ชุด มาเรียนรู้วิธีป้องกันโรคเอดส์

250.-

9026

VCD ชุด เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชดที่ 1

199.-

9027

VCD ชุด เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชดที่ 2

199.-

9028

VCD ชุด เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชดที่ 3

199.-

9029

VCD ชุด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

250.-
9030

VCD ชุด วัะนสำคัญทางราชการ

250.-

 

** ภาพของเล่นทั้งหมดนี้ ถูกแต่งขึ้นเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

   ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า

   โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าdot
บริการข้อมูล
dot
bulletศูนย์กลางบริการภาครัฐ
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletจส.100
bulletสลากกินแบ่งรัฐบาล
dot
ดูหนัง / Movie
dot
bulletMajor
bulletSF cinema
bulletEGV
bulletLido ,Skala ,siam
bulletEsplanade
dot
ทิ้งอีเมล์ไว้คุยกัน .. / e-mail Address

dot
bulletเว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 0105534088248
Copyright © 2010 All Rights Reserved.